Ochrona danych osobowych

 

Administrator Pani/Pana danych: Zapisz on-line s.c. Andrzej Szmalec i Joanna Trela-Hajduk ul. Kalwaria 40, 43-384 Jaworze.

Inspektor Ochrony Danych: Stanisław Rozwadowski

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iodo@zapiszon-line.pl.