Formularz zgłoszeniowy

    Dane uczestnika (obowiązuje limit 2 uczestników z jednej placówki)


    * Wymagane


    Administratorem danych jest firma Zapisz on-line s.c. i przetwarza dane zgodnie z dostępną na stronie Informacją o przetwarzaniu danych


    Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Klucz.


    (*) – zgoda wymagana do realizacji zgłoszenia