Szkolenia on-line – zamówienia publiczne

Środki publiczne wykorzystywane przez organy administracyjne do nabywania towarów, zamawiania usług oraz zlecania robót budowlanych podlegają ścisłym regulacjom. Zawieranie umów z kontrahentami, którymi w tym przypadku są przedsiębiorstwa, często budzi wątpliwości natury prawnej. W trosce o edukację pracowników jednostek samorządowych oraz urzędników różnego szczebla przygotowaliśmy profesjonalne szkolenia z zamówień publicznych 2024. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I), jak i z fakultatywnymi negocjacjami (wariant II).

Zamówienia publiczne – szkolenia online 2024

Szkolenia z zamówień publicznych dla początkujących i zaawansowanych realizowane są przez wykwalifikowanych trenerów i wykładowców. Przekazują bogatą wiedzę teoretyczną w zakresie zasad prowadzenia postępowań w pełni elektronicznie (na platformie e-zamówienia), weryfikacji prawidłowości otrzymanych dokumentów, zawierania umów i sprawozdawczości. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów do wykorzystania w codziennej pracy m.in. kartę oceny ofert oraz wzór notatek z szacowania wartości zamówienia.

Szkolenia kierujemy do pracowników jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy PZP, kierowników takich placówek, specjalistów wydziałów inwestycji oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Omawiamy, w jaki sposób dokonać badania i oceny oferty, wszczęcia postępowania czy spełnić obowiązki informacyjne w przypadku zamówień zarówno do jak i powyżej 130.000,00 PLN. Nasze szkolenia z zakresu zamówień publicznych dedukujemy również pracownikom placówek żywienia zbiorowego oraz oświaty mającymi do czynienia ze specyficznymi zagadnieniami jakimi są zamówienia art. spożywcze i usługi cateringowe.

Zapraszamy do zapisów i kontaktu
Jolanta Włodarczyk-Szmalec
tel. 662-748-169
e-mail: jwlodarczyk@zapiszon-line.pl
lub
Joanna Trela-Hajduk
tel. 506-762-735
e-mail: jtrela@zapiszon-line.pl